Certificering

CERTEX

Barth Slijkhuis B.V. is in bezit van het kwaliteitscertificaat Certex, toegekend door T‹V Nederland. Certex voldoet aan de eisen die beschreven zijn in de norm ISO 9001:2000 en is aangevuld met branche specifieke eisen. Dit Kwaliteitszorgsysteem is specifiek gericht op de aard, omvang en milieugevolgen van activiteiten en diensten die Barth Slijkhuis B.V. t.b.v. haar relaties uitvoert.

 

RABC
Tevens is Barth Slijkhuis B.V. in het bezit van het RABC keurmerk (Europese norm NEN-EN 14065 RABC). RABC staat voor Risk Analyses and Biocontamination Control. Dit keurmerk garandeert dat er bij Barth Slijkhuis B.V. richtlijnen zijn opgenomen met betrekking tot de risico’s aangaande herbesmetting van wasgoed met bacteriŽn.

 

MVO
Omdat er een groot verschil is tussen zeggen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het ook daadwerkelijk doen, heeft Barth Slijkhuis BV besloten op 20 mei 2011 op te gaan voor het Keurmerk NL MVO, wat uitgegeven wordt door Qualitatis Certifications BV, met als doel de intenties aantoonbaar te maken richting stakeholders en andere belanghebbenden.