Er waren eens.... 

Drie papiermolens: Welbedacht, Nagedacht en Goedgedacht. Deze drie molens werden respectievelijk in 1791, 1793 en 1795 gelegd door Dhr. Carel Otto van Kesteren aan de Soerense Beek.

 

Om de watermolens aan te kunnen drijven liet hij sprengenbeken graven. Deze beken worden gevoed door het diepe grondwater en hebben daardoor een zeer constante wateraanvoer. Ook werden er opgeleide gedeelten en wijers gecreëerd, wat de sprengenbeken meer geschikt voor het gebruik van waterkracht maken.


Opgeleide trajecten in beken vormen nu belangrijke cultuurhistorische en landschappelijke waardevolle elementen.

 

Overgroot opa, Dhr. G.A. Slijkhuis, was reeds enkele jaren pachter van de molen Nagedacht, toen de molen jammerlijk afbrandde in 1898.

 

Overgroot opa besloot op dat moment niet door te gaan in de papierindustrie, maar de aanwezige restanten te gebruiken om de molen om te zetten tot een wasserij.

 

De molens Welgedacht en Goedgedacht waren hem in 1878 al voorgegaan. De diverse wasmolens legden de basis voor een omvangrijke bedrijfstak, die vanaf het begin van de twintigste eeuw mechaniseerde en nog altijd bestaat.

 

Tot op vandaag wordt het wasgoed bij Barth Slijkhuis BV gewassen met Veluws bronwater, geleverd door sprengenbeken.

Papiermolen omgebouwd tot wasserij met behoud van karakteristieke eigenschappen van de molen