Certificering

CERTEX

Barth Slijkhuis B.V. is in bezit van het kwaliteitscertificaat Certex, toegekend door TÜV Nederland. Certex voldoet aan de eisen die beschreven zijn in de norm ISO 9001:2000 en is aangevuld met branche specifieke eisen. Dit Kwaliteitszorgsysteem is specifiek gericht op de aard, omvang en milieugevolgen van activiteiten en diensten die Barth Slijkhuis B.V. t.b.v. haar relaties uitvoert.

 

RABC
Onderdeel van CERTEX is het RABC keurmerk (Europese norm NEN-EN 14065 RABC). RABC staat voor Risk Analyses and Biocontamination Control. Dit garandeert dat er bij Barth Slijkhuis B.V. richtlijnen zijn opgenomen met betrekking tot de risico’s aangaande herbesmetting van wasgoed met bacteriën.

 

MVO
Omdat er een groot verschil is tussen zeggen maatschappelijk verantwoord te ondernemen en het ook daadwerkelijk doen, heeft Barth Slijkhuis BV MVO opgenomen in haar kwaliteitssysteem met als doel de intenties aantoonbaar te maken richting stakeholders en andere belanghebbenden.

 

Jaarlijks publiceert Barth Slijkhuis BV hier haar Duurzaamheidsverslag